Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 761/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 760/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 765/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 764/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 755/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 754/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 732/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 745/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 743/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 744/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.09.2018 Karta informacyjna 742/2018 Szczegóły
Artykuł 03.09.2018 Zapytanie ofertowe dot. usługi organizacji 2–dniowej konferencji pt. „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim – zakres czynnej ochrony ekosystemów”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.08.2018 Karta informacyjna 726/2018 Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta informacyjna 725/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta informacyjna 724/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta informacyjna 723/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.08.2018 Karta informacyjna 722/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2018 Karta informacyjna 718/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2018 Karta informacyjna 717/2018 Szczegóły