Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 802/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 801/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2018 Karta informacyjna 779/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 798/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 796/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 795/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 792/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 791/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 789/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 788/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 785/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2018 Karta informacyjna 784/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 783/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 782/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 781/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 780/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 778/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.09.2018 Karta informacyjna 777/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2018 Karta informacyjna 776/2018 Szczegóły
Artykuł 07.09.2018 Informacja o przyjęciu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice).” Szczegóły