Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacji 534/2018 Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Konsultacje projektu uchwały Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 542/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 548/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 547/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 546/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 545/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 544/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 543/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 514/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 513/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 512/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 541/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 540/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 539/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 538/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 537/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 536/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Karta informacyjna 535/2018 Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Wykonanie ekspertyzy oraz instrukcji prowadzenia zamykanego z urzędu składowiska odpadów. Szczegóły