Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2018 Informacja o przyjęciu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 508/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 507/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 506/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 505/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 504/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2018 Karta informacyjna 503/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 502/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 483/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 482/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 481/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 480/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 478/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 477/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 476/2018 Szczegóły
Artykuł 25.06.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.06.2018 Karta informacyjna 486/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2018 Karta informacyjna 490/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2018 Karta informacyjna 485/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2018 Karta informacyjna 472/2018 Szczegóły