Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2018 Karta informacyjna 373/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 366/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 370/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 369/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 368/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 367/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2018 Karta informacyjna 365/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2018 Karta informacyjna 360/2018 Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Informacja o opracowaniu projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice). Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2018 Karta informacyjna 350/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 359/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 358/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 357/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 356/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 355/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 354/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 353/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 352/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 351/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.04.2018 Karta informacyjna 307/2018 Szczegóły