Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Karta Informacyjna 123/2019 Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy dotyczącej nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, w ustawowym terminie i wskazujące nowym termin jej załatwienia. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą. Szczegóły
Artykuł 18.02.2019 Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług cateringowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w granicach parków krajobrazowych na potrzeby Województwa Kujawsko –Pomorskiego w ramach projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Cerekwica, gmina Żnin, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 15.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Puzdrowiec, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Brześć, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Bielawy, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 14.02.2019 Instalacja do chowu trzody chlewnej w miejscowości Włoszanowo, gmina Janowiec Wielkopolski, powiat żniński. Szczegóły
Artykuł 05.02.2019 Pozwolenie zintegrowane dla STRUGA S.A., Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo, na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2019 Karta Informacyjna 27/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2019 Karta Informacyjna 18/2019 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2019 Karta Informacyjna 23/2019 Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej i Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2019 Karta Informacyjna 1172/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta Informacyjna 1176/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta Informacyjna 1195/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Karta Informacyjna 1196/2018 Szczegóły