Typ Data Tytuł
Artykuł 11.01.2018 Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zmiana Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 25.10.2017 Zapytanie ofertowe na usługę umieszczenia reklamy typu citylight i jej ekspozycji na 20 nośnikach typu citylight na terenie miast: Torunia i Bydgoszczy w formie kampanii czterotygodniowej w terminie 20 listopada do 10 grudnia br. Szczegóły
Artykuł 29.09.2017 Aktualizacja załącznika 5b do KT z dnia 29 września 2017 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Zapytanie ofertowe na organizację XX posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę spotkań informacyjnych oraz szkoleń. Szczegóły
Artykuł 26.07.2017 Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2017 rok Szczegóły
Artykuł 27.03.2017 Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zapytanie ofertowe na usługę organizacji pilotażowego badawczo-promocyjnego rejsu kontenerowego na Wiśle z Gdańska do Płocka. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 podczas cyklu spotkań informacyjnych pt. „Mama może wszystko!” Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Wyrażenie opinii na temat zmian Kontraktu Terytorialnego możliwe do 10 lutego 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 20.01.2017 Sporządzenie ekspertyz wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy publicznej dla projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-033/16 oraz RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski złożone w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2016-2020 Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Zapytanie ofertowe na zakup bezprzewodowego systemu do głosowania (typu: jestem ZA / jestem PRZECIW / WSTRZ.SIĘ) dla 54 osób oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych dla członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, wykonanie i dostawę: kalendarzy książkowych, kalendarzy ściennych trójdzielnych, długopisów, notatników, teczek ofertowych oraz broszur. Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na zapewnienie sali konferencyjnej oraz usługi cateringowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2016 Zapytanie ofertowe na catering Szczegóły
Artykuł 19.10.2016 Zapytanie ofertowe dotyczące druku wraz z przygotowaniem do druku publikacji pokonferencyjnej pod tytułem „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską Szczegóły