Typ Data Tytuł
Artykuł 17.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 21.11.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 08.11.2017 23.11.2017 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 20.11.2017 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 19.10.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 13.10.2017 16.10.2017 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 16.10.2017 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 04.10.2017 16.10.2017 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 03.10.2017 19.10.2017 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wspólnych działań na rzecz likwidacji skutków nawałnicy, jaka przeszła nad częścią województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sytuacji w rolnictwie w związku z obfitymi i nawalnymi opadami deszczu skutkującymi podtopieniami gruntów rolnych i będących na nich upraw Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/615/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA Nr XXXVI/614/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Pakość zadania zarządzania drogą wojewódzką Nr 255 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/613/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/612/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły