Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/590/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 UCHWAŁA NR XXXVI/589/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.09.2017 protokół Nr XXXV/17 z XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku WK-P – 25 września 2017 r. Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 22.09.2017 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 21.09.2017 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa – 18.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 08.09.2017 Komisja Rewizyjna – 21.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 22.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – 21.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – 21.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Sportu i Turystyki – 18.09.2017 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2017 Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – 18.09.2017 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 28.12.2015 Maciej Świątkowski – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 23.12.2015 protokół Nr XIV/15 z XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 listopada 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/311/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/309/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Obrowo Szczegóły
Akty prawne 21.12.2015 uchwała Nr XV/308/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły