Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/293/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/294/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/295/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/296/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/298/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Choceń Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/300/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Więcbork Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/301/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 Obwieszczenie Nr XIV/1/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywąna lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/297/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia ich do kategorii drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/289/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA) Szczegóły
Akty prawne 23.11.2015 uchwała Nr XIV/299/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno Szczegóły
Artykuł 30.10.2015 protokół Nr XII/15 z XII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/287/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/286/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/285/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020” Szczegóły
Akty prawne 26.10.2015 uchwała Nr XIII/288/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły
Artykuł 01.10.2015 protokół Nr XI/15 z XI nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/278/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kikół Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie programu zapobiegania klęsce suszy hydrologicznej Szczegóły