Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.09.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie poparcia działań pielęgniarek i położnych zmierzających do wprowadzenia zmian systemowych dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/275/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/276/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/279/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/280/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Drzycim Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/281/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/277/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/282/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mogilno Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/284/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 28.09.2015 uchwała Nr XII/283/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 07.09.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie likwidacji skutków suszy Szczegóły
Akty prawne 07.09.2015 uchwała Nr XI/274/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do komisji konkursowej na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/246/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/239/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/238/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Balczewskich Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/236/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/237/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/250/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/251/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły