Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/269/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/270/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/271/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/272/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/262/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łysomice Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/261/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotniki Kujawskie Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/235/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/234/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/233/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Kamionki Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/232/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/231/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/230/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/229/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/257/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Stelchno Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/258/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie Szczegóły
Akty prawne 24.08.2015 uchwała Nr X/259/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Leszek Pluciński – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Elżbieta Piniewska – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2015 Zbigniew Pawłowicz – oświadczenie majątkowe radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły