Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2015 uchwała Nr VI/136/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Śliwice Szczegóły
Akty prawne 24.04.2015 uchwała Nr VI/137/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 24.04.2015 uchwała Nr VI/138/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu prowadzenia zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2015 uchwała Nr VI/139/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2015 uchwała Nr VI/135/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łubianka Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniui połączenia jednostek budżetowych. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/112/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Unisław Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/114/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jabłonowo Pomorskie Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/110/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwakujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/109/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/108/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/113/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Inowrocław Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/107/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/106/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/115/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nakło n/Notecią Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/116/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/117/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/118/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „PrzyTężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. Szczegóły
Akty prawne 30.03.2015 uchwała Nr V/119/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły