Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/62/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świekatowo Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/69/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lipno Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/70/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chodecz Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Jana Pawła II – papieża rodziny Szczegóły
Artykuł 26.01.2015 protokół Nr III/15 z II sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/76/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/75/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/74/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/73/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/72/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie likwidacji aglomeracji Wielgie Szczegóły
Akty prawne 26.01.2015 uchwała Nr III/71/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Grudziądz Szczegóły
Artykuł 23.12.2014 protokół Nr I/14 z I sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 listopada i 1 grudnia 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/47/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/46/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którychwłaścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasadkorzystania z tych przystanków Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/45/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/44/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/43/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/42/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2014 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2014 uchwała Nr II/41/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 Szczegóły