Typ Data Tytuł
Artykuł 12.03.2020 24.03.2020 r. – Komisja Rewizyjna – odwołana Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 26.03.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa – odwołana Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 XV – nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa – 9.03.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 26.03.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury – odwołana Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 26.03.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki – odwołana Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 26.03.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia – odwołana Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie realizacji STEŚ dla obwodnicy Białych Błot – KS-S.0003.5.2020 Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 23.03.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odwołana Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/298/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/297/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/296/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przekazania skargi do organu właściwego Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/295/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/294/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/293/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/292/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/291/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/290/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/289/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/288/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/287/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie Szczegóły