Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/286/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/285/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 UCHWAŁA NR XIV/284/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 XIV sesja Sejmiku Województwa – 24.02.2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 interpelacja radnego Jerzego Gawędy w sprawie rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KS-S.0003.4.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach czwartej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Region przyjazny środowisku – KS-S.0003.3.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki” w Bydgoszczy – KS-S.0003.2.2020 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 protokół Nr XIII/20 z XIII uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 10 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 protokół Nr XII/19 z XII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Petycja KS-P.153.1.2020 Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwęcy Szczegóły
Artykuł 21.02.2020 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Brailleʼa w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2020 Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 10.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 18.02.2020 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Szczegóły
Artykuł 07.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 21.02.2020 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 05.02.2020 20.02.2020 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły