Typ Data Tytuł
Artykuł 04.02.2020 17.02.2020 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 20.02.2020 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 17.02.2020 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 XIII – uroczysta sesja Sejmiku Województwa – 10.01.2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.01.2020 XII sesja Sejmiku Województwa – 16.12.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Ludwika Antoniego Rydygiera w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 20.12.2019 STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uczczenia 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/280/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąk Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/279/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rogowo Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/278/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Włocławskiego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/277/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Obywatelstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz sposobu ich nadawania oraz procedury honorowania i wyróżniania Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/276/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/275/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/274/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/272/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/271/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/270/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/269/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/268/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo-Jeziorno-Leśnego „Zgniłka-Wieczno-Wronie” Szczegóły
Akty prawne 19.12.2019 UCHWAŁA NR XII/267/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły