Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2019 UCHWAŁA NR XI/246/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 UCHWAŁA NR XI/245/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 UCHWAŁA NR XI/244/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 UCHWAŁA NR XI/215/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 25.11.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 25.11.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/259/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/243/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/242/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/241/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/240/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/239/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/238/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/237/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/236/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/235/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/234/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/233/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/232/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 45 Specjalnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/231/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 42 Specjalnego w Bydgoszczy Szczegóły