Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/230/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/229/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/228/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/227/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Ciechocinku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/226/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/225/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/224/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia XVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/223/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 43 Specjalnego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/222/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 25 w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/221/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/220/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centru Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/219/19 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 UCHWAŁA NR XI/218/19 SEJMIKUWOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/217/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/216/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/214/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/213/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/212/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/211/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/210/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły