Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/209/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/208/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/207/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/206/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/205/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/204/19SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/203/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/202/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019r.w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 15.11.2019 UCHWAŁA NR XI/201/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 21.11.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 21.11.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 13.11.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 13.11.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 07.11.2019 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie renowacji figurki Matki Boskiej we Włocławku – KS-S.0003.44.2019 Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 25.11.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 05.11.2019 13.11.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 07.11.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 19.04.2018 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 09.04.2018 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 27.03.2018 19.04.2018 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły