Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 14.07.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W BIURZE ZARZĄDZANIA RPO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA RPO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 37/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.07.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 36/2017 Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zarządzenie Nr 1/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 31/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające Instrukcję sporządzania i obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 30/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego utworzonego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 UCHWAŁA NR 11/462/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa – tekst jednolity Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 28/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Współpracy Międzynarodowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 27 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Promocji Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 26 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2017 ZARZĄDZENIE NR 25/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.06.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZEŃ, SPRAWOZDAWCZOŚCI I EWALUACJI PROJEKTU „SZKOŁA ZAWODOWCÓW” W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 35/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.06.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO – 34/2017 Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Kapituły w Kujawsko-Pomorskim Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych pt; „Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 ZARZĄDZENIE Nr 22/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w II Wojewódzkim Konkursie dla nauczycieli „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w V Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 ZARZĄDZENIE NR 20/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 30.05.2017 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2016 r. (art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.05.2017 DYREKTOR REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU UL. SŁOWACKIEGO 114, 87-100 TORUŃ, GODZINY OTWARCIA: PN, ŚR, CZW 7:30-15:30, WT 7:30-17:00, PT 7:30 – 14:00 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DO SPRAW EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONALNYM OŚRODKU POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Szczegóły
Artykuł 26.05.2017 Petycja OR-II-P.1510.2.3.2017 dot. budowy ekranów akustycznych Szczegóły