Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu Kapituły Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” na 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 20.08.2018 ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w VI Wojewódzkim Konkursie Astronomicznym dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.08.2018 Wojewódzki Koordynator Wyborczy Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Petycja OR-II-P.1510.2.3.2018 Szulc-Efekt sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 44/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Akty prawne 07.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 43/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów do celów służbowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 41 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Szczegóły
Akty prawne 12.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 40/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 39/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego Szczegóły
Akty prawne 05.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 37/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Petycja PR-II-P.1510.2.2.2018 Partia Zieloni Szczegóły
Akty prawne 02.07.2018 ZARZĄDZENIE NR 36/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zaproszenia wykonawców do dialogu konkurencyjnego Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 32 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała Nr XLV/746/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 27/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 17 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły