Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.09.2017 ZARZĄDZENIE Nr 42/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2017 r. w sprawie powołania składu Kapituły Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” na 2017 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.09.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ZDROWIA PUBLICZNEGO W WYDZIALE ZDROWIA W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 45/20177 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 43/2017 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2017 r. zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 13.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 41/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 września 2017 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.09.2017 ZARZĄDZENIE NR 29/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Akty prawne 30.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 40/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.08.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU ŚRODOWISKA Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 36/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 35/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązań informatycznych do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 18.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 34 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Środowiska Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 33 /2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 32/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 39/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2017r. zmieniające zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie powołania Komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Szczegóły
Akty prawne 17.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 38/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 16 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.08.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW REALIZACJI INSTRUMENTU ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 41/2017 Szczegóły
Akty prawne 08.08.2017 ZARZĄDZENIE NR 37/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 sierpnia 2017 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.08.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE FINANSÓW – 40/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.08.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE FINANSÓW – 39/2017 Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Udzielenie licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – zapytanie ofertowe. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.07.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ W BIURZE ZARZĄDZANIA RPO WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA RPO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 37/2017 Szczegóły