Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 28/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 27/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 Szczegóły
Akty prawne 11.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 18/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 08.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 26/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programowej ds. rozwoju Szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 22/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Regionalnej Grupy Refleksyjnej w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2019 Zarządzenie nr 21/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 05.03.2019 ZARZĄDZENIE NR 12/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Akty prawne 27.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 16/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Zdrowia Szczegóły
Akty prawne 27.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 15/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Szczegóły
Akty prawne 27.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 14 /2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Szczegóły
Akty prawne 27.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 69/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM-73/2018 Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Petycja OR-II-P.1510.2.5.2018 mieszkańców Grudziądza Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 64/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 60 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły