Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 72 /2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 15.10.2019 Petycja OR-II-P.153.2.2019 POPiHN Szczegóły
Akty prawne 08.10.2019 ZARZĄDZENIE NR 70/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Zdrowia Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 06.09.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW MONITORINGU MEDIÓW Szczegóły
Akty prawne 04.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 57/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 4 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 56/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych Szczegóły
Akty prawne 03.09.2019 ZARZĄDZENIE NR 55/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Petycja OR-II-P.153.1.2019 CASUS NOSTER Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 ZARZĄDZENIE NR 50/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Szczegóły
Akty prawne 25.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 52 /2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 UCHWAŁA NR 27/1245/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 26/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.07.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (4 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH – 49/2019 Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 51/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Radców Prawnych Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 ZARZĄDZENIE NR 49/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.06.2019 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.05.2019 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI RPO W WYDZIALE PROMOCJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI Szczegóły
Akty prawne 25.04.2019 ZARZĄDZENIE NR 31/19 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotem, którego będzie rozbudowa systemu informacji przestrzennej w obszarze geoportalu oraz rozbudowa rejestrów w Systemie Informacji Przestrzennej. Szczegóły