Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 32 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 31/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Szczegóły
Artykuł 30.05.2018 Uchwała Nr XLV/746/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 27/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych Szczegóły
Artykuł 14.05.2018 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 17 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 15/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.04.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 22/2018 Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 10/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 9/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 8/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków do Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 7/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z DNIA 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozwiązań informatycznych do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 6/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 02.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 5/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Petycja OR-II-P.1510.2.1.2018 mieszkańcy gminy Lubraniec Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.02.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 11/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.02.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH W DEPARTAMENCIE FINANSÓW – 10/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.02.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (3 ETATY) DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 9/2018 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2018 ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw podniesienia jakości kształcenia w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły