Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 9/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.02.2019 ZARZĄDZENIE NR 8/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 ZARZĄDZENIE NR 69/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Organizacyjnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM-73/2018 Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Petycja OR-II-P.1510.2.5.2018 mieszkańców Grudziądza Szczegóły
Akty prawne 29.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 64/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 63/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 60 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO–POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 59/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 19.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 58/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania polegającego na sporządzeniu analizy kosztów i korzyści dla projektu dużego pn. „Modernizacja, remont i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 57/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 56/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 55 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8. 10. 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 ZARZADZENIE NR 54/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w użytkowanie – ul. Rabiańska 20 w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 01.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 64/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI – 63/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA 62/2018 Szczegóły