Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 57/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 10 października 2018 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 56/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia „Zasad zgłaszania, identyfikacji, przygotowania i monitorowania projektów własnych WK-P oraz projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej” Szczegóły
Akty prawne 08.10.2018 ZARZĄDZENIE NR 55 /2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8. 10. 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 03.10.2018 ZARZADZENIE NR 54/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 2 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do przekazania w użytkowanie – ul. Rabiańska 20 w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 01.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 64/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI 63/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA 62/2018 Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Komunikat o numerach przyznanych zarejestrowanym w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego listom kandydatów na radnych Szczegóły
Akty prawne 25.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 53/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018” Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Petycja OR-II-P.1510.2.4.2018 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 52/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 12 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu Szczegóły
Artykuł 11.09.2018 Postanowienie Nr 111/2018 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 10 września 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 ZARZĄDZENIE NR 50/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Zadania, polegającego na wykonaniu usługi ekspercko-doradczej w zakresie programu funkcjonalnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Szczegóły
Akty prawne 29.08.2018 ZARZĄDZENIE NR 48/18 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dofinansowania indywidualnej formy doskonalenia zawodowego dyrektorowi placówki oświatowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Szczegółowe informacje przeznaczone dla wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Zgłaszanie list kandydatów na radnych Szczegóły