Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 22.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KOMITETU MONITORUJĄCEGO W BIURZE MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 61/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU I ORGANIZACJI PRACY W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM – 60/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI W WYDZIALE PROMOCJI PROJEKTÓW UNIJNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 59/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 17.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 58/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROMOCJI PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH W DEPARTAMENCIE PROMOCJI – 57/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 56/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 W WYDZIALE WYBORU PROJEKTÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH, WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I ZDROWIA – 55/2017 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 64/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 63/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy pozyskiwania dofinansowania przez Miasto Bydgoszcz i Gminę Miasta Toruń w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 62/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 61/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 60/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej składników majątkowych użyczonych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 59/17 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE DO SPRAW ROZWOJU TURYSTYKI W WYDZIALE TURYSTYKI W DEPARTAMENCIE SPORTU I TURYSTYKI – 54/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EWALUACJI W WYDZIALE ANALIZ I EWALUACJI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 53/2017 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 ZARZĄDZENIE NR 58/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. „Planu działań na rzecz budowy systemu zarządzania rozwojem turystyki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.11.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW INNOWACJI W DZIEDZINIE NAUKI W AGENDZIE NAUKI I INNOWACYJNOŚCI W DEPARTAMENCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I TRANSPORTU – 52/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.10.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W BIURZE DS. PROGRAMOWANIA ROZWOJU W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO – 51/2017 Szczegóły
Akty prawne 23.10.2017 ZARZĄDZENIE NR 57/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.10.2017 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI – 50/2017 Szczegóły