Typ Data Tytuł
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania wydawnictwa Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania cateringu i degustacji Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Szacowanie kosztów wykonania felietonu Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej do Chorwacji Szczegóły
Artykuł 18.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ I KONFERENCJI Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE usługę opracowania, wydruku i dystrybucji publikacji Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie felietonu na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły
Artykuł 22.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową na Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt i wykonanie zabudowy stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celach promocyjnych Szczegóły
Artykuł 01.09.2016 Zaproszenie do złożenia oferty na organizację konferencji Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Zaproszenie do złożenia oferty Szczegóły
Artykuł 03.03.2016 Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.03.2016 Wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 26.02.2016 Dotowanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Gospodarka wodna i melioracje Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Wprowadzenie całkowitego lub częściowego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zobowiązanie użytkownika wód do umożliwienia swobodnego przepływu ryb oraz uprawnionego do rybactwa do zawieszenia połowu ryb niektórych gatunków w celach ochrony i umożliwienia rybom odbycia naturalnego tarła Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Zwolnienie od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika za czasowo nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Znoszenie obrębów ochronnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2016 Ustanawianie obrębów ochronnych Szczegóły