Typ Data Tytuł
Artykuł 04.10.2019 21.10.2019 r. – Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 15.10.2019 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 24.10.2019 r. – Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 22.08.2019 r. – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 02.09.2019 r. – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 02.09.2019 r. – Komisja Edukacji i Nauki Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 29.08.2019 r. – Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 29.08.2019 r. – Komisja Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 02.09.2019 r. – Komisja Budżetu i Finansów Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 29.08.2019 r. – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 11.09.2019 r. – Komisja Rewizyjna Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 26.08.2019 r. – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/108/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/124/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/123/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/122/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/121/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/120/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/119/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia Szczegóły
Akty prawne 03.06.2019 UCHWAŁA NR VI/118/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły