Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1172/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1171/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 uchwała Nr 24/1170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – etap I” Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 35/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 28.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 33/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw koordynacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 34/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 ZARZĄDZENIE NR 26/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1168/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1167/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.05.03-IZ.00-04-165/18 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1166/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1165/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2015-2022 zadania pod nazwą „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1164/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1163/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1162/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy ocenionych projektów zintegrowanych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1161/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1160/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziału przedszkolnego funkcjonującego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1159/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu pn. „Paszport Turystyczny 2018”, którego celem jest zwiększenie znajomości zasobów przyrodniczych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1158/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1157/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 uchwała Nr 24/1156/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły