Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2189/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim naboru propozycji operacji na 2020 r. do realizacji w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2188/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2186/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Warsztaty świąteczne dla dzieci i młodzieży” Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2185/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rezygnacji z realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Pomoc społeczna w ramach wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z zajęciami kynoterapii” Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2184/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2183/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2182/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2181/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2180/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2179/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2178/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2177/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2176/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy na sprzedaż mikrobusa Szczegóły
Akty prawne 18.12.2019 uchwała Nr 47/2175/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej uczniów projektu pt. „Prymus Pomorza i Kujaw” na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 uchwała Nr 47/2174/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów projektu pt. „Humaniści na start!” na rok szkolny 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 uchwała Nr 47/2173/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 uchwała Nr 47/2172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 uchwała Nr 47/2171/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu kolejnej umowy najmu aktywów trwałych z tym samym podmiotem Szczegóły
Akty prawne 17.12.2019 uchwała Nr 47/2170/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Porozmawiajmy o zdrowiu psychicznym” Szczegóły