Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1843/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1842/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont dachu” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1841/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1840/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont pomieszczeń” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1839/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w formie ścieżki edukacyjnej przy Centrum Ruchu Szensztackiego w Bydgoszczy” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1838/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1837/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą „Świat filmu w świecie słowa” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1836/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Nowy Twitter – warsztaty edukacyjne przeciwdziałające zjawiskom agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1835/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1834/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1833/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Szczytowej (od ul. Wiśniowej do ul. Paprociej) w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1832/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i remont mostu drogowego im. J. Piłsudskiego oraz rozbudowa układu drogowego ul. Kujawskiej i Placu Armii Krajowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1831/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Rodzinnej na odcinku od ul. Przyjemnej w kierunku północnym w Toruniu oraz Rozbudowa ul. Przyjemnej na odcinku od ul. Rodzinnej do ul. Mistrza Twardowskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1830/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w Mochlu dz. nr 176 oraz części dz. nr 190 i 219, gmina Sicienko, województwo kujawsko-pomorskie Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1829/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi łączącej ul. Grudziądzką z ul. Inżynierską wraz z przebudową dróg i miejsc postojowych przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1828/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. ppor. J. Paszkowskiego w Toruniu oraz Rozbudowa ul. kpt. T. Łęgowskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1827/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ciągu dróg powiatowych 1525C i 1526C polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do Bożenkowa Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1826/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 – Etap II: km 0+340 do km 0+660 Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1825/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 11.10.2018 uchwała Nr 38/1824/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły