Typ Data Tytuł
Akty prawne 25.10.2018 uchwała Nr 40/1936/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – przygotowanie dokumentacji”, realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1935/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remonty”, realizowanego przez Brodnicki Park Krajobrazowy w Grzmięcy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1934/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby WPZP w Bydgoszczy przy ul. Sułkowskiego 58A”, realizowanego przez Wojewódzką Przychodnię Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1933/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą Wspieranie działań muzealnych „Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych – muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu”, realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1932/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1931/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1930/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1929/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Jaranówek, gm. Brześć Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1928/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania Kolonijna – Słoneczna w Osielsku w ciągu drogi powiatowej nr 1508C Niemcz – Jarużyn na odcinku od km 1+965 do km 2+061 (do granicy pasa drogowego drogi gminnej – ul. Jana Pawła II), długość 0,096 km Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu odcinek Nr 2 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1926/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Konopnickiej w Kowalu odcinek Nr 1 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1925/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa oraz poszerzenie drogi gminnej ulicy Miłej w Kowalu Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1924/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo w m. Szczepanowo (od szkoły) dł. 496 m Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1923/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa dróg na Osiedlu Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 40/1922/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 38/1822/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 39/1921/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 39/1920/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.10.2018 uchwała Nr 39/1919/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 26/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.10.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA – 67/2018 Szczegóły