Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1650/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1649/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1648/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1647/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1646/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zakupu nieruchomości Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I TRANSPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 58/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 57/2018 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1645/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1644/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1643/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulic wraz z infrastrukturą przy ul. Lipowej w Sulnowie Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 28/1399/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Nr 51/2046/16, z dnia 24 maja 2017 r. Nr 20/924/17, z dnia 24 maja 2017 r. Nr 20/927/17, z dnia 24 maja 2017 r. Nr 20/929/17, z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr 33/1539/17, z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr 33/1541/17, z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr 4/103/18, z dnia 7 lutego 2018 r. Nr 6/162/18, z dnia 28 lutego 2018 r. Nr 8/303/18, z dnia 7 marca 2018 r. Nr 9/332/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/377/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/378/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/379/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/380/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/516/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/517/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/518/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/519/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/520/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/521/18, z dnia 4 kwietnia 2018 r. Nr 13/535/18, z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 14/637/18, z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 14/638/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/667/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/668/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/670/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/758/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/760/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/761/18, z dnia 9 maja 2018 r. Nr 18/823/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/922/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/923/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/924/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/925/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/926/18 w sprawie ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1642/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505C Dobrcz – Borówno, polegająca na wykonaniu odwodnienia w Dobrczu Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1641/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa parkingu „Park and Ride” przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1640/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Grudziądz Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1639/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Wykluczenie – nie ma MOWy!” w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1637/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” nr naboru LGD 1/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18) Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1636/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1635/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 33/1634/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działania 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły