Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1659/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1658/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1657/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1656/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1655/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1654/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego na 2018 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1653/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1652/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1651/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1650/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1649/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1648/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1647/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 11.09.2018 uchwała Nr 34/1646/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zakupu nieruchomości Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZWOJU GOSPODARCZEGO W DEPARTAMENCIE NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I TRANSPORTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 58/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.09.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI W DEPARTAMENCIE KONTROLI I AUDYTU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 57/2018 Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1645/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości i podania do publicznej wiadomości wykazu Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1644/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 34/1643/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulic wraz z infrastrukturą przy ul. Lipowej w Sulnowie Szczegóły
Akty prawne 10.09.2018 uchwała Nr 28/1399/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniająca uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. Nr 51/2046/16, z dnia 24 maja 2017 r. Nr 20/924/17, z dnia 24 maja 2017 r. Nr 20/927/17, z dnia 24 maja 2017 r. Nr 20/929/17, z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr 33/1539/17, z dnia 23 sierpnia 2017 r. Nr 33/1541/17, z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr 4/103/18, z dnia 7 lutego 2018 r. Nr 6/162/18, z dnia 28 lutego 2018 r. Nr 8/303/18, z dnia 7 marca 2018 r. Nr 9/332/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/377/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/378/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/379/18, z dnia 14 marca 2018 r. Nr 10/380/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/516/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/517/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/518/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/519/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/520/18, z dnia 28 marca 2018 r. Nr 12/521/18, z dnia 4 kwietnia 2018 r. Nr 13/535/18, z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 14/637/18, z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr 14/638/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/667/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/668/18, z dnia 18 kwietnia 2018 r. Nr 15/670/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/758/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/760/18, z dnia 25 kwietnia 2018 r. Nr 16/761/18, z dnia 9 maja 2018 r. Nr 18/823/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/922/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/923/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/924/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/925/18, z dnia 23 maja 2018 r. Nr 20/926/18 w sprawie ogłoszenia konkursów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły