Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/670/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-184/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/669/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania: 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Inteligentne systemy transportowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP. 03.05.02-IZ.00-04-153/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/668/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/667/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-182/18) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/666/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/665/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/664/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/663/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/662/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzypokoleniowa Wytwórnia Filmowa Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/661/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Piękno tkwi w różnorodności Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/660/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/659/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2019 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” realizowanego przez Filharmonię Pomorską im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/658/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/657/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie Wojewódzkiej Rady do Spraw Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/656/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Stary Plac Szkolny w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/655/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy (na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej „Myślęcinek”) Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/654/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/653/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Ogrodowej w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/652/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa nawierzchni ul. Jaskółczej, Klonowej w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/651/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa nawierzchni ul. Gołębiej w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły