Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/995/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/994/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/993/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/992/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/991/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-119/17 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/990/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/989/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/988/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/987/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/986/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/985/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/984/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/983/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/982/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/981/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/980/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2018 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/979/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podręczników beneficjenta dotyczących wykorzystania SL2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/978/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/977/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 uchwała Nr 21/976/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Szczegóły