Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1456/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1455/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1454/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2019/2020 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1453/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1452/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1451/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1450/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1449/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1448/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1447/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Centrum Medycznemu „OLK-MED” Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1446/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania pod nazwą ,,Remont instalacji centralnego ogrzewania” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1445/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Inowrocławia do 2034 roku Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1444/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej – ul. Szkolnej na dz. nr 838, 421/5, 487/6, 983, 980 w Gostycynie Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1443/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ulic wraz z infrastrukturą na terenie poniżej ul. Petelskiego w Świeciu Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1442/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko, gmina Inowrocław Szczegóły
Akty prawne 30.08.2019 uchwała Nr 32/1441/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2372C Sadłogoszcz – droga wojewódzka nr 251 od km 0+000 do km 2+427 Szczegóły
Akty prawne 27.08.2019 uchwała Nr 32/1440/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2019 uchwała Nr 32/1439/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru drodze publicznej zaliczonej do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2019 uchwała Nr 32/1438/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2019 uchwała Nr 32/1437/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numerów drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych Szczegóły