Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/966/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/965/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/964/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiąca własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/963/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację mienia ruchomego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dzierżawionego przez Centrum Medyczne „Nad Brdą” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/962/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/961/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/960/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/959/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2018 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/958/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu zadań realizowanych w ramach Modernizacji dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/957/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/956/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży pn. Wakacje z Trampoliną Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/955/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/954/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/953/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/952/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/951/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/950/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1535C Łochowo – Zamość Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/949/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1926C Nakło – Bydgoszcz na odcinku Nakło nad Notecią – Potulice – granica powiatu Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/948/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100227C w miejscowości Czarne Błoto, gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 07.06.2018 uchwała Nr 21/947/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Morelowej w Toruniu Szczegóły