Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2009/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2008/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2007/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 02.11.2018 uchwała Nr 41/2006/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2004/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2003/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2002/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2001/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/2000/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1999/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1998/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1997/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1996/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1995/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1994/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1993/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1992/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 41/1991/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1990/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 30.10.2018 uchwała Nr 40/1989/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły