Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 10/402/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 29.03.2018 uchwała Nr 10/399/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 29.03.2018 Informacji o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 uchwała Nr 11/435/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 uchwała Nr 11/434/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 uchwała Nr 11/433/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2018 uchwała Nr 11/432/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-109/17 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 ZARZĄDZENIE NR 14/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/431/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Infrastruktura drogowa nr 14 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/430/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/429/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/428/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/427/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/426/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/425/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/424/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.03.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 21/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/423/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/422/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/421/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17 Szczegóły