Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1236/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1235/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów” Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1234/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży, pn. Wakacje nad Bałtykiem Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1233/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1232/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Dariusza Delika na stanowisko dyrektora Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1231/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1230/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1229/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1228/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1227/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1226/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1225/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1224/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1223/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1222/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego mienia Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1221/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1220/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1219/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1218/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 04.07.2018 uchwała Nr 25/1217/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły