Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 13.06.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 33/2018 Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1036/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1035/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1034/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1033/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1032/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Przedszkola Specjalnego nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy funkcjonującego w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1031/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.06.2018 uchwała Nr 22/1030/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2016-2020 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy”, realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1029/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1028/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1027/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1026/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1025/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1024/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1023/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Opery NOVA w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1022/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1021/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1020/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1019/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1018/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły