Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/814/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/813/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/812/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/811/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań na 2018 rok w ramach wojewódzkiego programu pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/810/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/807/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 18/806/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Działań na rok 2018 dla Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.05.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW INFORMACJI GEOLOGICZNEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 28/2018 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.05.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA WYDZIAŁU CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 27/2018 Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 17/805/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia XI edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą „RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI” Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 17/804/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 17/803/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 15.05.2018 uchwała Nr 17/802/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: projekt pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/801/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/800/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/799/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/798/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/797/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/796/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wszczęcia dialogu technicznego Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/795/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Wykluczenie nie ma MOWy” przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły