Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2137/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2136/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec” Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2135/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.” Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2134/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 10.12.2019 uchwała Nr 47/2133/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-283/19 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 47/2131/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-228/18 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2076/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19, runda II Szczegóły
Artykuł 09.12.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – Nowe Dobra, gmina Chełmno Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2130/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu RPKP.01.02.01-IZ.00-04-297/19 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2129/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatów województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2128/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Uzupełnienie infrastruktury sportowej Stowarzyszenia „Nowy Świt” o piłkochwyty jako ogrodzenie boiska sportowego” Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2127/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 17-26.01.2020 w Berlinie Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2126/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2125/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2124/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2123/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2122/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-59P/18 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2121/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla projektów znajdujących się w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą”, w ramach osi finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2120/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach dziedziny Infrastruktura edukacyjna nr 20 Szczegóły
Akty prawne 09.12.2019 uchwała Nr 46/2119/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy wszystkich ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18 Szczegóły