Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1097/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1096/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1095/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1094/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1093/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1092/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1091/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1090/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 22.06.2018 uchwała Nr 23/1089/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1088/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1087/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1086/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1085/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia konkursu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1084/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1083/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2017-2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1082/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1” realizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1081/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramów rzeczowo-finansowych na rok 2018 zadań realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1080/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1079/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy – zakup wyposażenia” realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.06.2018 uchwała Nr 23/1078/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły