Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/654/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w miejscowości Stanomin, gmina Dąbrowa Biskupia Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/653/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Ogrodowej w Brodnicy Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/652/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa nawierzchni ul. Jaskółczej, Klonowej w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/651/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa nawierzchni ul. Gołębiej w Brzozie, gmina Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/650/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Lisewo Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 14/649/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie preselekcji w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-101/17 dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia terminu składania pełnej dokumentacji projektowej wniosków o dofinansowanie projektów Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 13/550/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 13/545/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-143/17 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/646/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej oraz strategicznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/645/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/644/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/643/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/642/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/641/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 20.04.2018 uchwała Nr 14/640/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 22/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego tempo wdrażania projektów pozakonkursowych dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 „Cyfrowy region” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 21/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego tempo wdrażania projektów pozakonkursowych „Drogi wojewódzkie” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 20/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu monitorującego tempo wdrażania projektu pozakonkursowego pn. „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 uchwała Nr 14/639/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 uchwała Nr 14/638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-179/18) Szczegóły