Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1026/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1025/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1024/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 uchwała Nr 22/1023/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Opery NOVA w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1022/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1021/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1020/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1019/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1018/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1017/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1016/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1015/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1014/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1013/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębowice – Kowróz Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1012/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Włocławskiej (Lipnowskiej) w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1011/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Bł. Ks. St. Wincentego Frelichowskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 22/1010/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 w miejscowości Dolna Grupa polegająca na poszerzeniu łuku, budowie kanalizacji deszczowej, w tym zbiornika retencyjno-infiltracyjnego oraz budowie ścieżki rowerowej od km 21+127 do km 21+197 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1009/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1008/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 uchwała Nr 21/1007/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły