Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/606/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/605/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/604/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/603/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/602/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2018 rok Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/601/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/600/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2018 rok Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/599/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/598/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/597/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/596/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na 2018 rok Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/595/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/594/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego na rok 2018 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/593/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Bluesowa Płyta Roku 2017 – Koncert Galowy Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/592/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. IV Przegląd Orkiestr Dętych Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 uchwała Nr 14/591/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Kalimera – dzień dobry Grecjo! Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/590/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/589/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/588/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/587/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły