Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-129/17 Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/787/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/786/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 17/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji” Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/785/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 14.05.2018 uchwała Nr 17/784/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 uchwała Nr 17/783/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.05.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 25/2018 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 ZARZĄDZENIE NR 23/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 11.05.2018 uchwała Nr 17/782/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 91 wraz z budową przepustu w miejsce mostu przez rzekę Ochnia w miejscowości Kamienna Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/781/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Konwaliowej w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/780/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/779/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006 Rozgarty – Górsk polegająca na budowie chodnika/ścieżki rowerowej Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/778/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Ołowianej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/777/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Uroczysko w Prądkach, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/776/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Kalinowej w Lipnikach, gmina Białe Błota Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/775/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 5 z ul. Kolonijną i ul. Centralną w m. Osielsko oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w km ok. 34+200 DK 5 – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 5 w m. Osielsko Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 17/774/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 16/703/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17 Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 16/773/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2018 uchwała Nr 16/772/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły