Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/430/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/429/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Żnińskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/428/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Mogileńskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/427/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/426/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/425/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2018 uchwała Nr 11/424/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.03.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 21/2018 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/423/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 rok zadania pod nazwą „Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, przy ul. Włocławskiej 233-235” realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/422/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie ruchomych składników majątkowych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/421/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-135/17 Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/420/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/419/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/418/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku na wydzierżawienie aktywów trwałych w drodze przetargu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/417/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/416/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/415/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. realizacji e-projektów Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/414/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/413/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Karbowskiej w Brodnicy poprzez budowę chodnika na długości 165 mb Szczegóły
Akty prawne 26.03.2018 uchwała Nr 11/412/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Waganiec na lata 2016-2025 Szczegóły