Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.10.2019 uchwała Nr 40/1811/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1810/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1809/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1808/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1807/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1806/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1805/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1804/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1803/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa rurociągu odwodnieniowego w ciągu ulic: Jana Pawła II, Marsowa, Opalowa, Księżycowa w Osielsku wraz z nawierzchnią drogi od ul. Słonecznej do dz. nr 331 Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1802/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 40/1801/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Szczegóły
Akty prawne 25.10.2019 uchwała Nr 41/1858/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1798/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1797/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1796/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1795/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu „ODKRYWCA 2019” będącego Wyróżnieniami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie turystyki Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1794/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-303/19) Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1793/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1792/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 24.10.2019 uchwała Nr 39/1791/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły