Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/728/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” przygotowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/727/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/726/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPKP.10.03.01-IZ.00-04-48P/18 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/725/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/723/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/722/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/721/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/720/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/719/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/718/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/717/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/716/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/715/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/714/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/713/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/712/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/710/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/709/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 za okres IV kwartał 2016 r. – 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/708/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/707/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubianka na lata 2017-2032 Szczegóły