Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/713/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/712/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Przegląd Sztuki Papierniczej Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/710/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/709/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 za okres IV kwartał 2016 r. – 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/708/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/707/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubianka na lata 2017-2032 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/706/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 2 – Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/705/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/704/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Część nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 16/702/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regionalnego planu kształcenia przez całe życie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017 +” Szczegóły
Akty prawne 07.05.2018 uchwała Nr 15/689/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 15/671/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany wszystkim beneficjentom poza JST, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-185/18) Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/700/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/699/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Chełmińskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/698/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/697/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/696/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/695/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/694/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Rypińskiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/693/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego Szczegóły
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/692/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego Szczegóły