Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.04.2018 uchwała Nr 15/691/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 uchwała Nr 15/690/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 uchwała Nr 15/688/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 uchwała Nr 12/492/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 uchwała Nr 14/648/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 Szczegóły
Akty prawne 27.04.2018 uchwała Nr 14/647/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-087/17 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.04.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „BUDOWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – I ETAP” W BIURZE PROJEKTÓW ROZWOJU ADMINISTRACJI ELEKTRONICZNEJ W WYDZIALE CYFRYZACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – 24/2018 Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/687/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/686/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/685/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/684/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/683/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/682/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/681/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/680/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/679/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/678/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 25.04.2018 uchwała Nr 15/677/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/676/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 uchwała Nr 15/675/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru oferty w zakresie części VIII (Pakiet H) oraz odrzucenia oferty i unieważnienia w zakresie części VI (Pakiet F) postępowania prowadzonego na usługę społeczną z podziałem na części Szczegóły