Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/328/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/327/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/326/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia podręczników beneficjenta dotyczących wykorzystania SL2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/325/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/324/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wąbrzeskiego Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/323/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zawarcia umów dotacyjnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Partnerami projektów partnerskich, realizowanych w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/322/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Międzynarodowy Dzień „Metamorfoz” Owidiusza Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/321/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu szkoleniowego i wyposażenia dla Działu Usług Medycznych i Szkoleń” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/320/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, mebli, sprzętu AGD” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.03.2018 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO NACZELNIKA WYDZIAŁU ROZWOJU WSI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI-13/2018 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/319/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Zespołu Ratownictwa Medycznego” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/318/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Zakup ambulansów typu C z noszami” realizowanego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/317/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. Ferie zimowe z Trampoliną Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/316/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy ocenionych projektów zintegrowanych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/315/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2018 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/314/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/313/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/312/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg gminnych nowych numerów Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/311/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.03.2018 uchwała Nr 9/310/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły