Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/481/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie licytacji elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/480/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/479/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/478/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 10.04.2018 uchwała Nr 12/477/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/476/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/475/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/474/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/473/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/472/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie COMBINE, w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/471/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres udzielonego pełnomocnictwa likwidatorowi Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/470/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/469/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/468/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/467/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „III Regionalne Forum Turystyki” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/466/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody rocznej Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/465/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/462/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/461/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” oraz częściowego sprawozdania z realizacji „Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” Szczegóły
Akty prawne 09.04.2018 uchwała Nr 12/460/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2018 zadania pod nazwą „Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy Szczegóły