Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2017 uchwała Nr 48/2168/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 uchwała Nr 48/2167/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Pałacu Lubostroń w Lubostroniu Szczegóły
Akty prawne 14.12.2017 uchwała Nr 48/2166/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2165/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2164/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2163/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2162/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2161/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2160/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2159/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2158/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2157/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu założeń do projektów pozakonkursowych wdrożeniowych w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy, schemat: Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2155/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2154/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-083/17 Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2153/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2152/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryterium wyboru jego członków Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2151/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Rehabilitacja dzieci, które przeżyły traumę podczas nawałnicy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. poprzez uczestnictwo w edukacji kulturalnej i naukowej” Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2150/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 13.12.2017 uchwała Nr 48/2149/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16 Szczegóły