Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/571/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/570/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/569/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille´a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/568/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/567/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 uchwała Nr 14/566/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 19/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu „Zdrowi i aktywni w pracy” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 ZARZĄDZENIE NR 18/2018 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny i likwidacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/565/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/564/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/563/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/562/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/561/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/560/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/559/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/558/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/557/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 14/556/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-131/17 Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/555/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2018 oraz nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 16.04.2018 uchwała Nr 13/554/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-118/17 Szczegóły